DERMATOLOJİ

Hayvanlarda deri ve tüy problemlerini inceleyen teşhis ve tedavi eden bilimdalıdır. Veteriner hekimlikte en sık karşılaşılan hastalıkların başında dermatolojik hastalıklar gelmektedir. Dermatolojik hastalıklar çok çeşitli olup genellikle uzun tedavi süreci gerektiren hastalıklardır.

Paraziter Hastalıklar (Kene, uyuz vb.)

Enfeksiyöz Hastalıklar (Mantar, bakteri, virüs enfeksiyonları vb.)

Hormonal Bozukluklar (Hipotiroidizm, hiperadrenokortizism vb.)

Otoimmün Hastalılar (Pemphigus , eozinofilik granülom, lupus vb.)

Allerjik Hastalıklar (Atopi, gıda alerjisi,alopesi, kontakt alerji vb.)

Derinin Tümöral Hastalıkları (Mast hücre tümörü, adenosarkom vb.)

Kliniğimizde dermatolojik problemlerin teşhis ve tedavisi yapılmaktadır.

Mikroskopik muayene ile deri kazıntısı, sitolojik ve patolojik incelemeler, biyopsi alımı, mantar ekimi, kültür ekimi, hormonel tetkitler ve diğer gerekli dermatolojik test ve uygulamaların sağlık hizmetini sunmaktayız.

Gerekli durumlarda ilaçlı banyo ve kozmetik ürünlerle tedaviye destek sağlamaktayız. Tedavi sürecinde düzenli diyet programı ile hastalarımıza önerilerde bulunmaktayız.