MİKROÇİP İMPLANTASYONU

TÜM SAHİPLİ VE SAHİPSİZ PET HAYVANLAR KANUNEN MİKROÇİPLENDİRİLMEK ZORUNDADIR!

Kayıp ve çalınmaya karşı evcil dostlarınızın mikroçip implantasyonları Asklepion Veteriner Kliniği’nde yapılmaktadır.

Mikroçip can dostlarımızın kalıcı bir şekilde kimlikleştiren ve bir pirinç tanesi büyüklüğünde teknolojik bir üründür. Mikroçip 15 haneli bir numara barındırmaktadır ve bu numaranın yeryüzünde bir eşi daha yoktur. Bu tekrarlanmayan numara bir veri tabanına girilmekte ve evcil dostlarınızın kimlik bilgileri burada kayıt altına alınmaktadır.

Mikroçip Pet tarafından taşındığı sürece herhangi bir rahatsızlık vermez veya pet tarafından hissedilmesi mümkün değildir. Petinizin tüm ömrü boyunca çalışmaktadır ve herhangi bir yenileme gerektirmemektedir.

Mikroçipler veteriner hekiminiz tarafından uygulanmalıdır. Uygulaması aşı uygulaması kadar basit ve ağrısızdır. Kedi ve köpeklerde iki scapula (kürek kemiği) arasındaki bölgeye deri altına implante edilir. Teknolojisi sayesinde mikroçiplerin deri altındaki hareketleri minimalize edilir ve böylelikle deri altında göç etmesi engellenmektedir.